image
image
image
image

Najważniejsze realizacje:

 • Farma wiatrowa Majewo 6MW (powiat tczewski) - wydana Decyzja Środowiskowa
 • Farma wiatrowa Juniewicze 47,5MW (powiat łosicki) - wydana Decyzja Środowiskowa
 • Farma wiatrowa Lublin 2x5MW (powiat lubelski) - wydana Decyzja Środowiskowa
 • Elektrownia wiatrowa 1MW (powiat lubelski) - wydana Decyzja Środowiskowa
 • Poletko osadowe na osady pościekowe (powiat bytowski) - wydana Decyzja Środowiskowa
 • Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacji (powiat słupski) - wydana Decyzja Środowiskowa
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 21 km (powiat słupski) - wydana Decyzja Środowiskowa
 • Audyt prawny z zakresu ochrony środowiska dla Scania Production Słupsk S.A.
 • Instalacja do redukcji LZO dla Scania Production Słupsk S.A. - ROŚ
 • Opracowanie ekofizjograficzne do Studium Gminy Huszlew (powiat łosicki)
 • Opracowanie botaniczno/siedliskowe na potrzeby sporządzanych MPZP (powiat wejherowski)
 • Prognoza o oddziaływaniu na środowisko MPZP dla elektrowni PV 4 MW (powiat opatowski)
 • Ekspertyza drzew przydrożnych w zakresie chronionych porostów i owadów (powiat słupski)
 • Inwentaryzacja botaniczno/siedliskowa dla trasy kabla WN o dł. 35 km (powiat sławeński/słupski)
 • Rewaloryzacja i projekt zabytkowego Parku dworskiego w Zimowiskach i Wlk. Wsi (powiat słupski)
 • Nadzór w zakresie ochrony środowiska przy modernizacji linii kolejowej E65 Obszar LCS TCZEW
 • Ośrodek zarybieniowy ryb łososiowatych (powiat słupski) - wydana Decyzja Środowiskowa
 • Dokumnetacja dla elektrowni fotowoltaicznych 6 x 1MW - wydane Decyzje Środowiskowe
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) - Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1 MW

Aktualnie pracujemy nad:

 • Budowa stopnia wodnego i budowa elektrowni wodnej (MEW) na rz. Wieprzy
 • Rozbudowa fermy bydła dla 4100 DJP (powiat słupski)
 • Raport oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowj 1,8 MW (powiat lubelski)
 • Projekt i budowa elektrowni wiatrowej o mocy 0,9 MW
 • Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 20 x 1 MW