image
image
image
image

Projekty i analizy środowiskowe

Pracownia MYTRE EKOPROJEKTY I ANALIZY dokłada starań, aby parametry procesu inwestycyjnego były optymalne. W tym celu oferujemy pomoc:

W ZAKRESIE PROCEDUR W PROCESIE INWESTYCYJNYM:

 • procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOS)
 • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ROS)
 • studium wykonalności dla inwestycji
 • audyty środowiskowe wewnętrzne i zewnętrzne
 • przeglądy ekologiczne
 • pozwolenia zintegrowane - wycena lasów, zadrzewień i gruntów rolnych
 • doradztwo inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska.

W ZAKRESIE URBANISTYKI:

 • opracowania ekofizjograficzne do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego.
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego
 • problemowe opracowania ekofizjograficzne.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA:

 • outsourcing ekologiczny dla zakladów produkcyjnych
 • operaty i pozwolenia wodno-prawne
 • programy ochrony środowiska
 • programy gospodarki odpadami
 • programy ochrony rezerwatów, obszarów Natura 2000
 • raporty dotyczące stanu środowiska
 • ekspertyzy i dokumentacje dla obiektów uciążliwych dla środowiska
 • obsługa obszarów natura 2000
 • realizacja prac badawczych i naukowych.

INWENTARYZACJE PRZYRODNICZE:

 • inwentaryzacje zieleni wysokiej (zabytkowe parki, cmentarze, tereny inwestycyjne)
 • ekspertyzy dendrologiczne
 • dendrochronologia - określanie wieku drzew i zabytkowych przedmiotów drewnianych
 • inwentaryzacje i ekspertyzy botaniczne i faunistyczne.

KOMPLEKSOWE PROJEKTY W KRAJOBRAZIE OTWARTYM:

 • terenów rekultywowanych
 • parków i rewaloryzowanych zalożen historycznych
 • zieleni publicznej
 • ciagów komunikacyjnych
 • innowacyjne projekty koncepcyjne układów
 • studia krajobrazowe.