image
image
image
image

Odnawialne źródła energii

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę ukierunkowaną na sektor OZE, w szczególności zaś biogazowni, MEW oraz siłowni i farm wiatrowych. Nasza oferta to kompleksowa obsługa poszczególnych projektów energetyki odnawialnej od stadium planistycznego do momentu uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę. W tym zakresie wykonujemy szereg opracowań i analiz:

 • Sporządzamy wstępne opinie faunistyczne, florystyczne i krajobrazowe
 • Sporządzamy opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby danego projektu
 • Dla farm wiatrowych sporządzamy rzetelny micrositing oraz analizę oddziaływania akustycznego
 • Prowadzimy konsultacje społeczne
 • Przygotowujemy poprawną lokalizację projektu zgodną z przepisami prawa oraz przyjętymi standardami
 • Prowadzimy wymagany monitoring środowiska (ornitologiczny, chiropterologiczny i florystyczno-siedliskowy)
 • Sporządzamy całość dokumentacji oraz kompleksowo prowadzimy procedury:
  • "Procedurę środowiskową" - OOS
  • "Procedurę planistyczną" - Studium i MPZP